CZ | ENG | ES

Teritoriální informace

1. Perfektní znalost místního prostředí

2. Informace o politickém, ekonomickém a legislativním prostředí regionu

3. Informace o aktuálním makroekonomickém vývoji regionu

4. Poskytování informací o podmínkách dovozu a vývozu zboží a služeb na místní trh

5. Poskytování informací o podmínkách pro zahraniční investice

6. Specifika a zvyklosti v regionu - obchodní jednání, platební morálka a podmínky

7. Nezbytné informace pro vstup na místní trh

8. Doporučení nejvhodnějších distribučních kanálů pro vstup Vašeho produktu na místní trh

9. Důležité informace o podnikatelském prostředí, možných rizicích a problémových aspektech místního trhu

 

 

Exportní příležitosti

1. Vyhledávání exportních příležitostí a investičních pobídek v regionu

2. Přehled o aktuálních tendrech v regionu

3. Asistence při účasti na tendrech, zajištění tendrových dokumentů

4. Zajištění kontaktu na poptávající firmy a instituce

5. Informace o podmínkách pro investování

 

 

Vyhledání odběratelů

1. Vyhledání a oslovení vhodných potencionálních odběratelů s ohledem na Vaši cílovou skupinu

2. Identifikace vhodného distributora Vašeho produktu

3. Zajištění obchodních jednání, asistence, zajištění prezentace

4. Kontrola bonity obchodních kontaktů, důkladné prověření

5. Telefonické ověření kontaktů

 

 

Průzkum trhu

1. Kompletní analýza trhu pro Váš produkt - velikost, struktura, potenciál

2. Analýza cílové skupiny, potřeby, segmentace

3. Analýza poptávky po Vašem produktu

4. Základní cenový průzkum, cenová akceptace

5. Informace o konkurenci, substituční produkty

6. Zajištění marketingového výzkumu = základ pro nastavení správné marketingové strategie

7. Doporučení postupu

 

 

Marketingová podpora v regionu

1. Oslovení vhodných potencionálních odběratelů

2. Kvalitní prezentace Vašeho produktu potenciálním odběratelům

3. Distribuce Vašich propagačních materiálů potenciálním odběratelům

4. Zajištění účinné ATL i BTL komunikace v regionu - komplexní realizace kampaní

5. Zajištění účasti na vhodném veletrhu, pozvání potenciálních odběratelů, zajištění setkání

 

 

Právní pomoc - legislativa

1. Zajištění potřebných licencí a povolení

2. Zastoupení při jednání s veřejným sektorem, úřady

3. Pomoc s administrativou

4. Pomoc se založením dceřiné společnosti, poboček

5. Legislativní podmínky dovozu

6. Celní a daňová problematika

7. Překonání technických překážek (certifikace, normy, registrace výrobku na místní trh)

8. Možnosti založení dceřiné společnosti, pobočky, právní formy

9. Právní konzultace

 

 

Cestovní služby

1. Organizace obchodních cest (asistence, ubytování, letenky, transfery apod.)

2. Organizace mezinárodních podnikatelských misí

 

 

Doplňkové služby v regionu

1. Tlumočnické služby, zajištění překladů

2. Asistence při obchodních jednáních

3. Personalistika - zajištění vhodného zástupce v regionu

4. Pomoc s logistikou, návrh nejvhodnějšího řešení

5. Vyřízení běžných formalit, pomoc s administrativou

SA Connections s.r.o.

Sídlo:

Husova 142

284 01 Kutná Hora

Česká republika

 

tel: (+420) 721 128 679

info@saconnections.cz

 

IČO: 29415098

č.ú.: 2700365667/2010

 

Kancelář v ČR:

SA Connections s.r.o.

Wratislavský palác

Tržiště 366/13

118 00 Praha 1

Česká republika

tel: (+420) 724 880 039

 

Kancelář v Ekvádoru:

SOUTH AMERICA CONNECTIONS, Ltda.

Camino del Tejar, 3-24 y del Paltán

Cuenca - Ecuador

mobile phone: 09830 53643

ccardoso@saconnections.cz

Kontaktní osoba v Ekvádoru:

Ing. Martin Smetáček

General Director

smetacek@saconnections.cz

tel: +593-(0)-995579803 (ECU)

tel: (+420) 607 112 549 (CZ)

O REGIONU     O NÁS     NAŠE SLUŽBY     PŘÍLEŽITOSTI     KONTAKT